MANNGARD Vakt & Sikkerhet
05816

Personvernerklæring – Manngard vakt og sikkerhet AS

Manngard vakt og sikkerhet AS behandler personopplysninger i henhold til krav i den nye personopplysningsloven, EUs General Data Protection Regulation (GDPR). 2016/679

Personopplysninger:

For å kunne inngå en avtale med Manngard vakt og sikkerhet AS, og for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester er det et krav at du gir fra deg visse personopplysninger til Manngard vakt og sikkerhet AS. Om du ikke gir fra deg de personopplysningene Manngard vakt og sikkerhet AS trenger for å drive vår virksomhet kan vi dessverre ikke inngå avtale med deg eller tilby deg våre produkter og tjenester.

Med personopplysninger menes informasjon om en fysisk person, som navn, bosted, telefonnummer, e-post og dynamisk IP adresse. Det er også informasjon som kan si noe om personens adferdsmønster. Registrering av personens bevegelser og de valg du gjør når du bruker systemer og utstyr er også personopplysninger, om dette kan kobles mot en person og i tillegg sendes og lagres i ulike systemer.

Manngard vakt og sikkerhet AS innhenter personopplysninger i forbindelse med de tjenestene som ytes.

Behandling av personopplysninger:

Formålet med å samle inn personopplysninger, er å kunne yte de tjenesten som er ønsket.

Kilden for den informasjon Manngard vakt og sikkerhet AS behandler er enten tilsendte avtaler eller andre dokumenter, eller informasjon vi mottar elektronisk via APP, websider eller direkte i systemer.

Opplysningene blir behandlet i de systemene som det er nødvendig for at ønsket tjeneste kan bli utført.

Alarmstasjonstjenesten behandler personopplysninger i forhold til alarmanlegget som er tilkoblet Manngard vakt og sikkerhet AS, med tilhørende tjenester.

Onestisystemet, der kunden selv har tilgang via APP, vil det finnes data fra ulike rom i huset hvor det er plassert sensorer. Disse dataene blir presentert i Appen for deg som bruker av systemet.

Manngard vakt og sikkerhet AS kobler ikke persondata mot annen bruk enn det som er avtalt.

Manngard vakt og sikkerhet AS benytter underleverandører (3.part). Dette kan være leverandører med egne mottak for alarm og video, sikkerhets firma med vektere, 110-sentraler og firma med systemer som benyttes for innlogging, support og statistikk fra nettsted.

Manngard vakt og sikkerhet AS vil alltid bruke egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og beskytte personopplysninger som behandles i våre systemer, mot uautorisert eller ulovlig behandling, utilsiktet eller ulovlig tap, ødeleggelse eller endring eller uautorisert utlevering eller tilgang til slike personopplysninger. Overføring av data fra APP/Web er kryptert, alarmmottak er sikret med brannmur og maskiner er sikret med sertifikater.

Kun det personell som trenger opplysninger, i de ulike systemer, har tilgang til det. Rettigheter den enkelte behandler har styres utfra den rolle og opplæring den enkelte har.

Informasjonskapsler (cookies)

Denne hjemmesiden benytter såkalte «cookies» (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Alle informasjonskapsler fra tredjepart som benyttes på manngard.no er i henhold til EU`s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation).

Eksterne skripts som benyttes er: Google Analytics.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l.

Behandlingsansvar:

Manngard vakt og sikkerhet AS
Espen Jægersborg
Daglig leder
Mail: espen@manngard.no
Tlf. (+47 ) 400 20 215

Krav utover GDPR:

Manngard vakt og sikkerhet AS er underlagt regler iht. lov om vaktvirksomhet. Dette gjelder for datasikkerhet, opplæring av personell, tilganger til systemer og data, risikovurderinger og krav til gjennomføring av tjenesten vi tilbyr.

Sletting av data:

Personopplysninger oppbevares så lenge kundeforholdet er aktivt i Manngard vakt og sikkerhet AS. Ved opphør av kundeforholdet slettes data. Personopplysninger knyttet til kundeinformasjon blir slettet så snart det ikke er saklig grunnlag for å lagre disse. Personopplysninger knyttet til alarmloggen lagres i 2 år i hht sertifisering for alarmstasjon.

Kontakt med Manngard vakt og sikkerhet AS:

Har du behov for kontakt med Manngard vakt og sikkerhet AS, kan du sende mail eller ringe til oss.

Mail: personvern@manngard.no

Tlf: (+47) 400 20 215 eller (+47) 900 13 217