MANNGARD Vakt & Sikkerhet
05816

Våre tjenester

Vårt mål er å representere kunden ved å yte god service og kundebehandling. Dette gjør oss også i stand til å være et steg i forkant av og forebygge uønskede hendelser.

 

Vektertjenester

Vi leverer personell med mangeårig kompetanse og lang operativ erfaring innenfor tjenester som stasjonærvakthold, kontrolltjenester og områdekontroll for offentlig og privat næringsliv.

 

Mobile vektertjenester

Våre mobilpatruljer er operative hovedsakelig i Trysil men også andre deler av Hedmark. De utfører bevoktning og inspeksjoner av alt i fra boliger til næringsbygg og boligsameier, samt større og mindre områder. Våre vektere er spesialopplærte til tjenesten og disponerer alt nødvendig utstyr for å kunne utføre tjenesten effektivt og kvalitativt. Tjenesten utføres etter spesialtilpassede instrukser, som for de enkelte oppdrag blir forhåndsgodkjent av hver enkelt kunde. Tjenesten tilbys utført hele døgnet og kan varieres i både antall inspeksjoner og tider på døgnet. Vi kan også rykke ut på innbrudd, ran, assistanse og tekniske alarmer. For våre entreprenørkunder, inspiserer og bevokter vi byggeplasser.

Manngard vakt og sikkerhet har utviklet eget rapportsystem som gir kunden mange muligheter. 

Avdelingsleder Espen Jægersborg 400 20 215, epost. espen@manngard.no

 

Uteliv og event

Manngard vakt og sikkerhet kan stille med godkjente ordensvakter på faste og timebaserte oppdrag. Vi jobber på alt fra utesteder, hoteller, restauranter, taxikø, julebord, privatfester osv. Vi kan ta ansvaret for hele sikkerheten på stedet.

Avdelingsleder Ellen Jægersborg tlf. 456 38 500, epost. ellen.jaegersborg@manngard.no

 

Arrangement sikkerhet

Vi har stor erfaring med arrangement sikkerhet og tilbyr vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events.

 

Tekniske løsninger

Manngard vakt og sikkerhet har 2 FG godkjente personer på bolig og næringsalarm. Vi installerer egne systemer som er koblet opp mot alarmstasjon i Oslo. Vekterutrykning foretas av Manngard i Trysil og omegn.

Avdelingsleder Kurt Tranås tlf. 958 07 218, epost. kurt.tranås@manngard.no
 

Kontroll og service på brannslokkermateriell

Årlig kontroll av håndslokkere og brannslanger "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" sier at alle bedrifter og institusjoner skal ha kompetent kontroll av brannvernutstyret hvert år. 
Lenge siden sist? Vi utfører kontroll og nødvendig service og lager servicerapport til din HMS-perm.

Manngard vakt og sikkerhet ivaretar din sikkerhet

Årlig kontroll og vedlikehold av brannbekjempende utstyr på bygget sikrer funksjonalitet og øker levetiden på produktet. Defekt/gammelt utstyr som er i for dårlig stand til å godkjennes blir erstattet med nytt etter avtale med kunde.

Oppretthold brannsikkerheten med regelmessig kontroll

Manngard vakt og sikkerhet innehar «Grønt kompetansebevis» iht. lovverkets krav til kompetanse hos kontrollør. Vedlikehold blir utført iht. NS 3910 for håndslokkere og NS-EN 671-3 for brannslangetromler. Alle slokkere blir kartlagt, og en oversikt over tilgjengelig slokkeutstyr blir utarbeidet. Etter utført kontroll utstedes skriftlig vedlikeholdsrapport, som gir en oversikt over godkjent slokkeutstyr.


Brannøvelse

Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanleggingen og gjennomføringen må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt. 

- Den enkelte øvelse bør ha et mål, være tilpasset risikoen i objektet og evalueres i ettertid.

- Planlegge øvelsens mål, øvelsesmomenter og innhold, ansvar for gjennomføring, hvem som skal delta, sted mv.

- Utføre og gjennomføre den planlagte øvelsen til fastsatt tid og sted.

- Studere og evaluere resultatet

- Handle og lære av erfaringene – det bør foreligge rutiner som sikrer at erfaringer eller missforhold mellom det planlagte og det gjennomførte etter øvelsen rettes opp.

 

Brannøvelsens innhold og antall bør også sees i sammenheng men unormal eller varierende risiko i objektet, større utskiftninger av personell osv.

I særskilte brannobjekter hvor det er nødvendig med assistert rømning (kan også omfatte overnattingssteder) er det spesielt viktig at evakuering av sengeliggende mv. trenes, gjerne ved bruk av sengeliggende markører, øvelsesrøyk osv. På denne måten vil deltakerne få i øvelsen få en oppfattning av vanskelighetsgraden og tidsaspektet.

 

Manngard vakt og sikkerhet tilbyr

Brannøvelser tilpasset det aktuelle objektet. Det kan om ønskelig brukes kunstig røyk til å blokkere rømningsveier i bygget. På denne måten vil de ansatte bli nødt til å gjøre seg kjent med alternative rømningsveier.

Det vil i etterkant av øvelsen bli laget en rapport fra Manngard vakt og sikkerhet som dokumenterer øvelsen, samt foreslår forbedrende tiltak


Slokkeøvelse
Kursets mål er at deltakerne skal kunne slokke eller begrense et branntilløp med det utstyr som finnes tilgjengelig.

Målgruppe
Ansatte ved institusjoner, bensinstasjoner, barnehager, skoler og bedrifter.

Kursmål
Kursdeltakeren skal få kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved brann og branntilløp og tilegne seg en ferdigheter i bruk av håndslokkeapparat.

Kursinnhold
Praktisk slokkeøvelse der deltakeren får anledning til å øve med håndslokkeapparat mot brann i propankar, slokking med brannteppe samt CO2

Sted og varighet
Øvelsen gjennomføres ved den enkelte virksomhet, har en varighet på én til to timer, og arrangeres på forespørsel.

 

Kurs og utdanning

Manngard tilbyd Nasjonal grunnutdanning for vektere, ordensvaktkurs, forskjellige brannkurs, førstehjelpskurs osv. Ta kontakt for mer info.